เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจที่พร้อมแข่งขันในยุค VUCA World และพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีศักยภาพในการบริหารธุรกิจบนโลกธุรกิจยุค Digital Disruption ด้วยองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการ์ณด้านธุรกิจ นวัตกรรมและดิจิทัล

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ช่องทางการสมัคร เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตร MBA :

 • สมัครเรียนทันทีที่เว็บไซต์: admission.MBA.PNRU เพียงกรอกแบบฟอร์ม เราจะติดต่อกลับไปหาคุณ
 • หรือมาสมัครเรียนด้วยตนเองที่: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 22 เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451 ในวันจันทร์  ถึง วันเสาร์ เวลา  08.30-16.30 น.
 • ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม: สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น 16 โทรศัพท์ : 0616365416
 • email: jakkrapan@pnru.ac.th
 • ส่งข้อความพูดคุยกับ admin เพจ:  https://www.facebook.com/MBAPNRU/

รายละเอียดหลักสูตร

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเน้นเฉพาะความต้องการ ดังต่อไปนี้

 • การจัดการการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานระดับโลก     
 • การจัดการธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • การจัดการการเงินและการลงทุนสมัยใหม่ 
 • การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล  
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจและการคิดเชิงกลยุทธ์    
 • ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • การตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พฤติกรรมผู้บริโภคและการส่งเสริมการตลาดในยุคดิจิทัล
 • การจัดการการสื่อสารการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูล

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

9 วิชาเลือก ของหลักสูตร MBA@PNRU