สมัครเรียน ค่าเทอม

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มรภ.พระนคร #MBA”🧑‍🏫
📊 Master of Business Administration Program MBA@PNRU
หลักสูตรปรับปรุง 2566 🎓 เน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคผันผวน (VUCA WORLD)
⭐️⭐️จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid ⭐️⭐️
⭐️ รูปแบบ แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ ด้วยการทำวิจัย หรือ แผนธุรกิจ
✅เรียนวันอาทิตย์เพียงวันเดียว
✅ใช้เวลาเรียน 1.5 ปี เท่านั้น
✅คณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษมีคุณภาพ จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
🎯ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่) เพียง 144,000.-บาท เท่านั้น แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 28,000 จำนวน 5 ภาคการศึกษา
สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม☎️ 0616365416 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ (อ.แจ๊คกี้)
⛔️อย่าลังเลที่จะเรียนต่อ ป.โท เพราะโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพไม่เคยรอใคร⛔️
🏢 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มรภ.พระนคร (วงเวียนบางเขน ติดรถไฟฟ้า 3 สาย)
. เปิดรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา มีเรียนเสริมภาษา และ พื้นฐานธุรกิจ
🛎 รับสมัครปีละ 3 รุ่น ในภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ summer
⭐️ ไม่ต้องสอบข้อเขียน

ภาคการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียม

1

28,000

(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,000)

2

28,000

3

28,000

4

28,000

5

28,000


รวม 144,000

กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษา

ช่วงเวลา

เปิดภาคเรียน

1

1 พฤษภาคม - 10 สิงหาคม

กลางเดือนสิงหาคม

2

1 กันยายน - 10 ธันวาคม

กลางเดือนสิงหาคม

3

1 มกราคม - 10 เมษายน

กลางเดือนสิงหาคม

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย ขนาด 1X1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป